Cho thuê xe đi các tình miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…